مشاهده خبر
بازدید خیرین موسسه یاران نگار همدان از موسسه روزبه
روز سه شنبه 30/4/94 خیریه ی روزبه میزبان جمعی از جوانان خیّر استان همدان بود. خیّرین مؤسسه ی یاران نگار که به قصد بازدید از ساز و کار مؤسسه ی روزبه و روند فعالیت های این مؤسسه به زنجان آمده بودند. بدیهی بود که روزبه نیز این جوانان فعال و خیرخواه را که به دنبال یافتن بهترین راه کمک به نیازمندان و ایجاد فعالیت های ماندگار و کارآمد بودند، با آغوش باز پذیرفت. طی جلسه ای که در ابتدای ورود میهمانان همدانی صورت گرفت، خانم دکتر جمالی، مدیر عامل مؤسسه ی روزبه به توضیح ساز و کار این مؤسسه و چگونگی فرآیند کمک رسانی به مددجویان پرداخت. همچنین آقای صالحی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه ی خیریه ی یاران نگار با اهدای تابلوی یادبودی از سفر خانم دکتر جمالی و خانم نصرتی به مراسمی که در ماه مبارک رمضان در همدان برگزار شد، ضمن قدردانی از این حضور تعامل بین دو مؤسسه را ارج نهادند. سپس میهمانان به اتفاق جمعی از هیئت امنای روزبه به بازدید از قسمت های مختلف مؤسسه پرداختند. در پایان گروه اعزامی از سوی مؤسسه ی خیریه ی یاران نگار ضمن عرض تشکر امید داشت که آنها نیز بتوانند ساز و کاری شبیه آنچه در روزبه مشاهده نموده اند را برای کمک رسانی به نیازمندان همدانی به کار گیرند.
تاریخ انتشار: 1394/04/31 - 14:49