مشاهده خبر
557 خدمت پزشکی در روزبه
گزارش 9 ماهه واحد بهداشت و درمان موسسه خیریه «روزبه» خبر از 557 مورد خدمت پزشکی توسط اعضای داوطلب این واحد می‌دهد. به گزارش روابط عمومی موسسه، پزشکان، پیراپزشکان، کلینیک‌ها و داروخانه‌های عضو، طی 9 ماه گذشته 41 خدمت تخصصی پزشکی داخلی، 80 خدمت تخصصی جراحی، 30 خدمت تخصصی پوست، 60 خدمت تخصصی چشم و 190 خدمت تخصصی داندان‌پزشکی ارائه داده‌اند. همچنین در بخش ارتوپدی 44 خدمت، در بخش اطفال 16 خدمت، در حوزه خدمات درمانی زنان 33 مورد، خدمات روان‌پزشکی 11 مورد، پزشک عمومی 26 مورد، آزمایشگاه 13 مورد و عینک و اپتومتری 9 مورد انجام شده و در خصوص خدمات فیزیوتراپی، MRI و داروخانه نیز به ترتیب 4، 5 و 17 مورد خدمت صورت گرفته است.
تاریخ انتشار: 1393/11/08 - 22:52