مشاهده خبر
سخنرانی سرکار خانم دکتر فرح جمالی، مدیر عامل موسسه خیریه روزبه به مناسبت « هفته جهانی کارآفرینی »

سخنرانی سرکار خانم دکتر فرح جمالی، مدیر عامل موسسه خیریه روزبه به مناسبت « هفته جهانی کارآفرینی »

شما هم می توانید بصورت رایگان در جمع بزرگان اکوسیستم کارآفرینی کشور حضور پیدا کنید.

#موسسه_خیریه_استاد_روزبه

#مهارت_آموزی_توانمند_سازی

#زنان_سرپرست_خانوار

تاریخ انتشار: 1399/08/28