مشاهده خبر
تقدیر از مدیر عامل مؤسسه خیریه روزبه

تقدیر از مدیر عامل #موسسه_خیریه_استاد_روزبه در برنامه نشست مشترک مسئولین و سازمان های مردم نهاد با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی

#زنان_سرپرست_خانوار

#مهارت_آموزی_توانمند_سازی

تاریخ انتشار: 1399/07/05