مشاهده خبر
افتتاح کانون هلال در مؤسسه خیریه روزبه

افتتاح کانون هلال در واحد

#فرهنگی_پژوهشی_آموزشی_روزبه با حضور خانم دکتر جمالی، مدیرعامل #موسسه_خیریه_استاد_روزبه و آقای میرزایی، مدیرعامل هلال احمر استان زنجان

تاریخ انتشار: 1399/06/30