مشاهده خبر
بازدید دکتر#مصطفی_طاهری نماینده مردم زنجان و طارم از مؤسسه خیریه روزبه

بازدید دکتر#مصطفی_طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از #موسسه_خیریه_استاد_روزبه

#مهارت_آموزی_توانمند_سازی

#زنان_سرپرست_خانوار

تاریخ انتشار: 1399/06/13