مشاهده خبر
گفتگوی مجازی با مدیران سازمان غیر دولتی افرا

تعامل اصولی با کلیه بخش ها

📍گفتگوی مجازی با مدیران سازمان غیر دولتی افرا در زمینه کارافرینی اجتماعی

#موسسه_خیریه_استاد_روزبه

#مهارت_آموزی_توانمند_سازی

#زنان_سرپرست_خانوار

تاریخ انتشار: 1399/05/14