مشاهده خبر
بازدید خیران سنندجی

بازدید خیران سنندجی از #موسسه_خیریه_استاد_روزبه و آشنایی با نحوه توانمندسازی و مهارت آموزی مددجویان

تاریخ انتشار: 1399/05/01