مشاهده خبر
مدیرعامل موسسه خیریه استاد روزبه، در دومین نشست زنان مدیر و فرهیخته
مدیرعامل موسسه خیریه استاد روزبه، در دومین نشست زنان مدیر و فرهیخته
تقاضای ایجاد سامانه جامع نظارت و پایش سازمان های غیر دولتی را داریم تا سره از ناسره متمایز شده و سازمان‌ها بتوانند با شفاف سازی و پاسخگویی از مزایای قانونی آن بهره‌مند گردند و تمام تلاش و توان خود را بکار ببندند  تا زمین را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته‌اند تحویل آیندگان دهند.
خانم دکتر فرح جمالی در این نشست که روز شنبه با حضور رئیس جمهور، تعدادی از وزرا و معاون امور زنان و خانواده برگزار شد، با تاکید بر نقش پر رنگ سازمان‌های مردم نهاد در توسعه سرمایه اجتماعی، عنوان داشت: سازمان‌های مردم نهاد به عنوان کانون‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی 
در پاسخ به نیازهای گوناگون جامعه شکل می‌گیرند. 
اعضاء داوطلب سازمان‌های مردم نهاد، نه تنها در مقابل کمبودها و نیازهای جامعه احساس مسئولیت می‌کنند، بلکه به اقتضای کاری که انجام می‌دهند باید پاسخگو باشند. اعضای سازمان‌های مردم نهاد بدون چشم‌داشت مادی و منفعت‌طلبی ظرفیت عظیمی را ایجاد می‌کنند  که سازمان‌های دولتی با تقویت این ظرفیت‌ها می‌توانند از بار سنگین وظایف خود بکاهند و نیل به اهداف توسعه را با هزینه کمتری ممکن سازند. مشروط بر اینکه راه برای حضور مردم هموار باشد.
وی با اشاره به اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با فقر و آسیب‌های اجتماعی و تلاش در توانمندسازی جامعه هدف این نهاد‌ها، ادامه داد: سازمان‌های غیر دولتی در یک فرآیند مستمر نوآوری حضور دارند و بنا به مفهوم کارآفرینی اجتماعی، نقش عامل تغییر و رشد را ایفا می‌کنند. مردم به این اصل آگاه هستند که حل بسیاری از مشکلات به دست خودشان میسر است و انجام هر مهمی را نباید از دولت انتظار داشته باشند. لذا ضروری است که با انجام تغییرات و بازنگری‌های لازم در قوانین موجود و وضع قوانین جدید بستر قانونی برای فعالیت آنها به وجود آید.
همچنین بیمه زنان سرپرست خانوار از دیگر موضوعات مورد اشاره مدیر عامل موسسه خیریه استاد روزبه بود، وی که به نمایندگی از جانب تشکلهای خیریه حوزه زنان سخن می گفت ، افزود:پوشش بیمه زنان سرپرست خانوار درصورت اجرایی شدن متضمن آینده خانواده‌های زن سرپرست و کاهش هزینه‌های سازمان های مردم نهاد این حوزه خواهد بود.
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#زنان_سرپرست_خانوار 
تاریخ انتشار: 1398/11/27