مشاهده خبر
بازدید دانشجویان دانشگاه زنجان از پروژه ساختمانی روزبه

بازدید دانشجویان دانشگاه زنجان از پروژه ساختمانی پردیس مهارت آموزی #موسسه_خیریه_استاد_روزبه  به سرپرستی آقای دکتر مقیمی

تاریخ انتشار: 1398/09/24