مشاهده خبر
بازدید جناب اقای رخشان،مدیر شعب بانک ملت استان زنجان
بازدید جناب اقای رخشان،مدیر شعب بانک ملت استان زنجان از 
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#زنان_سرپرست_خانوار 
تاریخ انتشار: 1398/09/12