مشاهده خبر
بازدید مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان های غرب کشور
بازدید مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان های غرب کشور از 
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#زنان_سرپرست_خانوار 
تاریخ انتشار: 1398/08/30