مشاهده خبر
بازدید پروفسور یوسف ثبوتى از موسسه خیریه روزبه
بازدید پروفسور یوسف ثبوتى، فیزیكدان و منجم، بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تكمیلى علوم پایه زنجان از ساختمان در دست احداث
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
تاریخ انتشار: 1398/08/03