مشاهده خبر
بازدید خانم محتشمی پور،مشاور انجمن ملی زنان کارافرین و هیئت همراه از #موسسه_خیریه_استاد_روزبه
بازدید خانم محتشمی پور،مشاور انجمن ملی زنان کارافرین و هیئت همراه از #موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی #زنان_سرپرست_خانوار 
تاریخ انتشار: 1398/07/17