مشاهده خبر
بازدید رئیس هیئت مدیره و اعضای موسسه خیریه شعف از موسسه خیریه استاد روزبه
بازدید رئیس هیئت مدیره و اعضای موسسه خیریه شعف از #موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#زنان_سرپرست_خانوار 
تاریخ انتشار: 1398/07/17