مشاهده خبر
بازدید آقای دکتر رستم وندی، معاون وزیر و رئیس سازمان  امور اجتماعی کشور
بازدید آقای دکتر رستم وندی، معاون وزیر و رئیس سازمان  امور اجتماعی کشور  از
 #موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
تاریخ انتشار: 1398/06/27