مشاهده خبر
بازدید فرزندان عزیز #موسسه_خیریه_استاد_روزبه از دانشگاه زنجان برای آشنایی با فضاهای آموزشی دانشگاه

بازدید فرزندان عزیز #موسسه_خیریه_استاد_روزبه از دانشگاه زنجان برای آشنایی با فضاهای آموزشی دانشگاه 

تاریخ انتشار: 1398/04/26