مشاهده خبر
دانشگاه زنجان همیار روزبه
نشست هماهنگی مسئولین و مدیران دانشگاه زنجان و موسسه خیریه روزبه با حضور دکتر زنگنه، دکتر نوروزیان، دکتر زمانی، دکتر عظیمی، مهندس حیدری، خانم مزین، خانم دکتر جمالی، دکتر واحد پور، دکتر مومنی و آقای نجفی در محل تالار انديشه دانشگاه زنجان برگزارگرديد. با توجه به اینکه هردو طرف از هماهنگی‌های بوجود آمده در این نشست، ابراز خرسندی و امیدواری می‌کردند و با سپاس از مديريت دانشگاه و رؤساي دانشكده‌ها و معاونت اداري و مالي، بخشي از نتايج نشست به این شرح اعلام می‌شود: ١- اعلام آمادگي كامل دانشگاه در خصوص جمع‌آوري و تجميع كاغذ در مكان مشخص در داخل دانشگاه كه تخمين مي‌شود ماهيانه در حدود يك تن باشد. ٢- اعلام آمادگي گروه‌هاي مختلف دانشگاه براي مشاركت در امر آموزش و ترويج فرهنگ بازيافت. ٣-برگزاري سمينار مشترك در خصوص فرهنگ بازيافت و محيط زيست در دانشگاه زنجان. ٤- استفاده از توانمندي دانشكده‌هاي فني دانشگاه زنجان در خصوص طراحي و ساخت دستگاه پرس كاغذ و خردكن كاغذ. ٥- مشاركت گروه‌ها و تشكل‌هاي دانشجويي در اجراي طرح تفكيك.
تاریخ انتشار: 1393/10/24 - 2:29