مشاهده خبر
مجمع عمومی عادی سالیانه
مجمع عمومی سالانه #موسسه_خیریه_استاد_روزبه، ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. 
🌻تلاش برای مبارزه با فقر و آسیب های اجتماعی، با تمام توان ادامه دارد ....
#مجمع_عمومی_سالانه_روزبه 
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#همیاران_روزبه 
تاریخ انتشار: 1398/04/21