مشاهده خبر
شورای کتاب کودک در روزبه
شورای کتاب کودک برای تبادل نظر و اشتراک گذاری تجربیات از موسسه خیریه استاد روزبه زنجان بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه روزبه, اعضای شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و نوجوان با حضور در زنجان از بخش های مختلف موسسه خیریه روزبه بازدید کردند. پروین فخاری نیا عضو شورای اجرایی و هیئت مدیره شورای کتاب کودک در این بازدید با روابط عمومی موسسه روزبه گفتگو کرد و هدف از این بازدید را اینگونه تشریح کرد: هدف از دیدار با عموامل موسسه روزبه اشتراک گذاری تجربیات مشترک بین بخش های داوطلب و غیر دولتی و آشنایی با نحوه فعالیت این موسسه موفق خیریه بود. وی افزود: با حضور در این موسسه در جریان ادارۀ موفقیت آمیز این خیریه برای توانمند سازی و کارآفرینی زنان مددجو قرار گرفتنیم و همچنین با شیوه های کار کاملاً داوطلبانه، هدفمند، سازنده و منضبط همۀ همکاران مؤسسه خیریۀ روزبه آشنا شدیم. عضو هیئت مدیره شورای کتاب کودک به سابقه 52 ساله این شورا اشاره کرد و گفت: شورای کتاب کودک سازمانی فرهنگی – پژوهشی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال 1341 تأسیس شده است. این سازمان در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می کند و اعضاء آن نیروهای داوطلب هستند. شورا در حال حاضر حدود 700 عضو (رسمی و وابسته) دارد و هزینه های خود را از راه حق عضویت، حمایت های مردمی، اجرای پروژه های فرهنگی و حق التالیف فرهنگنامه به دست می آورد. وی همچنین اعضای حضور یافته در این سفر به زنجان را افراد تدوین کننده فرهنگنامه کودکان و نوجوانان معرفی کرد و در خصوص فعالیت این گروه اظهار داشت: کلیه فعالیت‏های فرهنگنامه در شورای کتاب کودک، زیر نظر شورای اجرایی فرهنگنامه می باشد و نخستین دایره‏المعارف عمومی نوشته شده به زبان فارسی همراه با تصویر برای کودکان و نوجوانان است که با دیدگاهی علمی و با تکیه بر فرهنک ایران تهیه شده است. مقاله‏های آن دقیق­، مستند و با توجه به دانش پایه و زبان و بیان گروه سنی 10 تا 16 سال تدوین شده است. پروین فخاری نیا ادامه داد: پیش‏بینی می‏شود که مجموعه فرهنگنامه در 26 جلد، با نظم الفبایی با بیش از پنج هزار مقاله و چند هزار تصویر شامل عکس، نقاشی، نقشه، جدول و نمودار منتشر شود. تاکنون 13 جلد از فرهنگنامه تا پایان حرف" خ " منتشر شده است و قرار است در شماره بعدی یکی از موضوعات مطرح شده در کتاب، موسسات خیریه و سمن باشد که بازدید از موسسه خیریه روزبه زنجان یکی از اهدافمان بود.
لینک مرتبط: http://farhangname.info/index.php/news/4-news/342-zanjan.html
تاریخ انتشار: 1393/03/06 - 23:4