مشاهده خبر
بازدید آقای دکتر مرادی معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان و سرکار خانم بلوری  مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری  از موسسه خیریه استاد روزبه

بازدید آقای دکتر مرادی معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان و سرکار خانم بلوری  مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری  از موسسه خیریه استاد روزبه 

تاریخ انتشار: 1398/02/26