مشاهده خبر
حک نشان استاندارد بر روی محصولات روزبه

از این پس، علامت استاندارد ایران، بر روی محصولات روزبه حک می شود.
تلاشگران موسسه خیریه استاد روزبه، در راستای اهداف توسعه خدمات و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی، موفق به کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی شدند. بر اساس این گواهینامه که در تاریخ 17 فروردین صادر گردید، از این پس، واحد خدماتی موسسه خیریه روزبهبا رعایت قوانین و مقررات مربوطه و استاندارد ملی شماره 2083 می تواند از علامت استاندارد ایران( خدمات تهیه و توزیع غذاهای پخته و نیمه پخته) کترینگ استفاده نماید.
گفتنی است کارشناسان اداره کل استاندارد استان زنجان این گواهینامه را پس از بررسی دقیق 8 ماهه به این موسسه اعطا نمودند.

تاریخ انتشار: 1398/01/27