مشاهده خبر
دو قرارداد کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی
‍ دو قرارداد کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی یا GGP بمبلغ کل 55,591 یورو بین سازمان های غیر دولتی و جناب آقای میتسوگو سایتو، سفیر کبیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از معیشت کودکان بی سرپرست و زنان آسیب پذیر در 6 اسفند 1397 به امضا رسید.   این پروژه ها حمایت مردم ژاپن از مردم ایران بوده و همچنین دلیل محکمی بر اثبات روابط دوستانه دو کشور می باشد.   سفارت ژاپن آرزو دارد که این حمایت برخاسته از احساس قلبی مردم ژاپن برای تعمیق و گسترش دوستی، بدست مردم نیازمند کشور برسد و آرزوی موفقیت کامل این دو پروژه بشرح ذیل را دارد:
📌پی‌نوشت: "کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی یا “GGP، عمدتا" بر پروژه هایی تاکید دارد که به میزان بالایی در تامین نیازهای مردمی مفید بوده و بخصوص زمانی موثر واقع می شوند که در مقیاس کمک های کوچک، تامین مالی شده و نیازمند حمایت انساندوستانه سریع می باشند.   سفارت ژاپن در ایران از سال 1999 میلادی از پروژه هایی که از طریق سازمان های مختلف غیر دولتی و نهاد های دولتی درخواست شده اند، حمایت بعمل آورده است و تاکنون 140 پروژه در زمینه های آموزش ابتدایی، مراقبت های اولیه پزشکی، رفاه عمومی و توسعه روستایی در ایران را بمورد اجرا در آورده است.   دولت ژاپن در نظر دارد به ارائه کمک های انسان دوستانه و عمرانی خود به سازمان های دولتی و غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد.
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#زنان_سرپرست_خانوار 
تاریخ انتشار: 1397/12/07