مشاهده خبر
نقش سمن ها در بهبود فضای کسب و کار

 

برپایی کارگاه "نقش سمن ها در بهبود فضای کسب و کار" در دانشگاه جامع علمی کاربردی زنجان  با حضور خانم دکتر جمالی مدیرعامل موسسه خیریه استاد روزبه 
تاریخ انتشار: 1397/10/19