مشاهده خبر
تجلیل از مدرسان همیار و دانش آموزان ساعی
 تجلیل از فرزندان موفق و مدرسان همیار روزبه در مراسم تقدیر از دانش آموزان ساعی، مدرسان همیار و حامیان واحد فرهنگی
سالن اجتماعات دانشگاه جامع علمی-کاربردی زنجان
تاریخ انتشار: 1397/09/15