مشاهده خبر
بازدید سرممیزهای شرکت IMQ از واحدهای های مختلف موسسه خیریه روزبه
بازدید سرممیزهای شرکت IMQ از بخش های مختلف 
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#زنان_سرپرست_خانوار 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
تاریخ انتشار: 1397/07/07