مشاهده خبر
بازدید فرزندان روزبه از مجتمع تفریحی دلفین
به همت واحد فرهنگی #موسسه_خیریه_استاد_روزبه، ۳۳نفر از فرزندان عزیز "روزبه" در مقطع ابتدایی،یک روز شاد را در مجتمع تفریحی دلفین تجربه کردند. 
سپاسگذار بذل محبت همیار عزیزی هستیم که هزینه های این اردو را برای فرزندان روزبه تامین کردند. 
#فرزندان_روزبه 
#همیاران_روزبه 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#زنان_سرپرست_خانوار 
تاریخ انتشار: 1397/06/24