مشاهده خبر
بازدید مشاورین و کارشناسان امور بانوان استانداری گیلان و فرمانداری های تابعه

بازدید مشاورین و کارشناسان امور بانوان استانداری گیلان و فرمانداری های تابعه به همراه کارشناسان امور بانوان استانداری زنجان از #موسسه_خیریه_استاد_روزبه 

تاریخ انتشار: 1397/06/24