مشاهده خبر
رنگ آمیزی گلدانها توسط همیاران عزیز #موسسه_خیریه_استاد_روزبه
دستان سبز شما، گلدانهای خاکستری خالی را به باغ رنگین زندگی بدل می کند، برکت دستانتان افزون باد که همواره، همیار "روزبه" هستید.
 
رنگ آمیزی گلدانها توسط همیاران عزیز #موسسه_خیریه_استاد_روزبه، آقایان جهانگیر طاهری، وحید علیاری، حاتمی، داریوش محمدی، دکتر عباسعلی زمانی و سرکار خانم لیلا یوسفی با راهنمایی استاد عباس نادعلیزاده 
با تشکر فراوان از همیار عزیزمان آقای محسن اسکندریون برای اهدا ۸۰۰ گلدان 
 
#کمیته_محیط_زیست_روزبه 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#زنان_سرپرست_خانوار 
#همیاران_روزبه
تاریخ انتشار: 1397/05/15