مشاهده خبر
سخنرانی دکتر فرح جمالی-در نشست تخصصی طرح توان افزایی زنان با رویکرد کارآفرینی
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#زنان_سرپرست_خانوار 
 
سخنرانی خانم دکتر فرح جمالی، مدیر عامل موسسه خیریه استاد روزبه، در نشست تخصصی طرح توان افزایی زنان با رویکرد کارآفرینی امروز برگزار شد.
در این نشست مدیر عامل موسسه خیریه استاد روزبه، با تشریح بخشی از شیوه حمایتی روزبه، مباحثی پیرامون کارآفرینی اجتماعی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، را مطرح نمود.
 نشست فوق،  توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان با همکاری مدیریت امور زنان و خانواده استانداری زنجان برگزار شد.
تاریخ انتشار: 1397/05/02