مشاهده خبر
کارگاه آموزشی "ایمنی در محیط کار"
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#آموزش_ایمنی
#زنان_سرپرست_خانوار 
کارگاه آموزشی "ایمنی در محیط کار" با حضور 80 مددجوی مهارت آموز #موسسه_خیریه_استاد_روزبه برگزار شد.
در این دوره که با همکاری واحد آموزش سازمان آتش نشانی زنجان برپاشد، مددجویان مهارت آموز با تفاوت انواع آتش و روش اطفاء آنها به صورت تئوری و عملی آشنا شدند.
 
تاریخ انتشار: 1397/05/02