مشاهده خبر
بازدید آقای رسول میربهاء

بازدید آقای رسول میر بهاء از فرزندان حاج‌میربهاءالدین زنجانی از پیشکسوتان وقف در زنجان و  گفتگو پیرامون امور خیریه 

تاریخ انتشار: 1397/04/16