مشاهده خبر
درختکاری_موسسه_خیریه_استاد_روزبه - به همت واحد محیط زیست
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#درختکاری_موسسه_خیریه_استاد_روزبه
درخت، نماد زندگی است، با شاخه هایی گسترده و ریشه هایی به همان گستردگی همان شاخه ها، که به چشم مان پیدا نیست، درخت، یادبود زندگی است، درخت، یادگار زندگی است. 
به نشانه عشق به زندگی، نهال ها را در خاک می نشانیم تا یادگار ما باشد از تداوم امید و تلاش برای فردایی بهتر.
مراسم درختکاری موسسه خیریه روزبه، به همت واحد محیط زیست
تاریخ انتشار: 1396/12/23