مشاهده خبر
سخنرانی خانم دکتر جمالی در رویداد آموزشی آشنایی با استارت آپ ها و کارآفرینی در حوزهICT
سخنرانی خانم دکتر فرح جمالی، مدیر عامل موسسه خیریه استاد روزبه در رویداد آموزشی آشنایی با استارت آپ ها و کارآفرینی در حوزهICT 
تاریخ انتشار: 1396/12/20