مشاهده خبر
زنان_سرپرست_خانوار -مادرانه
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#زنان_سرپرست_خانوار
#مادرانه
 
به دست هایت نگاه کن، به همین دست های کوچک و ظریف که به نظر ضعیف می آید، به یاد بیاور که با همین دست ها تا به حال چه کارهایی کرده ای، چرخ یک زندگی با همین دست ها می چرخد، نان آوری، مادری و اگر لازم باشد، با همین دست ها مادرانه، پدرانه پشت سر فرزندت می ایستی!
به همین دست ها نگاه کن، که با این همه ظرافت، چه کارهای بزرگ و سختی را آغاز کرده و به اتمام رسانده اند. تو توانمندی، زنی توانمند و شجاع! که هیچگاه کلمه "نتوانستن" را بر زبان نمی آورد و با تمام توان برای آینده بهتر می جنگد.
زنان سر پرست خانوار، به ما نشان دادند که اگر همت کنیم می توانیم آینده ای روشن و زیبا بسازیم.
روز زن، گرامی باد
 
تاریخ انتشار: 1396/12/17