مشاهده خبر
سمنوپزان موسسه خیریه روزبه
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
طراوت آب، سبزی پربرکت جوانه های گندم، شهد شیرین کامی شکر، برکت سفره های عاشقانه هفت سین تان باد، در کاسه های سمنو روزبه
 سمنو پزان موسسه خیریه روزبه، با حضور همیاران عزیز روزبهی
تاریخ انتشار: 1396/12/15