مشاهده خبر
⭐️نام مدیرعامل موسسه خیریه استاد روزبه در میان اعضای کمیته استانی دانشنامه اقتصادی زنان ایران⭐️
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#مدیر_عامل_روزبه
#دانشنامه_اقتصادی_زنان_ایران
 
نام مدیرعامل موسسه خیریه استاد روزبه در میان اعضای کمیته استانی دانشنامه اقتصادی زنان ایران
 
 در پی تشکیل شورای سیاستگذاری دانشنامه اقتصادی زنان ایران که متشکل از بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی و بانوان فعال در حوزه های کارآفرینی و تشکل گرایی است، اعضای کمیته استانی این دانشنامه در زنجان نیز، معرفی شدند.
 
🌟بر اساس این خبر؛ دکترفرح جمالی، دکترای حرفه ای داروسازی و فعال حوزه توانمند سازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار، دکتر مریم فتحی، پژوهشگر حوزه زنان و مدرس دانشگاه، دکتر مهنـاز نوروزی، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و متخصص توسعه کارآفرینی، کبری جبـاری، مدرس، کارآفرین و فعال اجتماعی حوزه زنان و زهرا فتحی، مدیر عامل انجمن زنان کارآفرین، مدرس، تسهیلگر و مشاور کارآفرینی، اعضای این کمیته در استان زنجان هستند.
 
🌟دانشنامه اقتصادی زنان ایران در راستای بسترسازی برای نقش آفرینی بیشتر زنان در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و همچنین معرفی زنان فعال و موفق در عرصه های علم و عمل اقتصادی و کارآفرینی، گردآوری و تدوین می گردد.
تاریخ انتشار: 1396/12/10