مشاهده خبر
بازدید آقای محمدبیرجندی
بازدید محمد بیرجندی مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از موسسه خیریه استاد روزبه 
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
تاریخ انتشار: 1396/11/30