مشاهده خبر
بازدید جمعی از فرهیختگان
بازدید جناب آقای مهندس صحرانورد،ایرانی موفق مقیم استرالیا به همراه جمعی از فرهیختگان از مؤسسه خیریه روزبه
تاریخ انتشار: 1396/03/02