مشاهده خبر
می توان گفت فرشته ها هم نمونه ی زمینی دارند.
آنان که دستهای مهربان خود را می گشایند و عطر انسانیت و عطوفت را همه جامی پراکنند . می خواهیم بگوییم این فرشتگان در اطراف ما و در مقابل چشمان ما زندگی می کنند.
هفته گذشته، در یکی از همین روزهای بهاری، که همه ی ما مشغول کار روزمره ی خود بودیم خانم جوانی وارد دفترشد و سراغ مسئولین روزبه را گرفت. بعد از معرفی بسادگی تمام، جمعی از فرزندان مدد جو را به جشن تولد فرزند عزیزش دعوت کردوقول گرفت که بچه ها روز موعود در خانه لگو حاضر باشند. این مادر جوان روز جشن در حالیکه صدای خنده های شاد کودکانه فضای سالن را پر کرده بود  در یک مهمانی از جنس نور با شیرینی مهربانی از آنها پذیرایی جانانه ای کرد. براستی شور و نشاط بچه ها زمانی که مهمان  این خانواده خوب و مهر بان بودند قابل وصف نبود. 
از صمیم قلب برای سرکارخانم آیین و فرزند دلبندشان  تندرستی و شادکامی آرزو می کنیم و امید داریم همواره در مهرورزی پیشرو باشند.
تاریخ انتشار: 1396/01/25