مشاهده خبر
نمایشگاه نقاشی های منتخب کودکان با موضوع محیط زیست
امروز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه نمایشگاهی از  نقاشی های کودکان  به مناسبت روز زمین پاک برگزار گردید. در این نمایشگاه تعداد 688 نقاشی با موضوع محیط زیست که از 36 آموزشگاه مقطع ابتدایی سطح شهر ارسال شده بود به نمایش گزارده شد و در پایان به پنجاه نقاشی برگزیده جوایزی  اهدا شد.
تاریخ انتشار: 1396/02/04