مشاهده خبر
بازدید چند تن از خیرین شهرستان میانه از مؤسسه خیریه روزبه

ظهر روز یکشنبه،مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ موسسه خیریه روزبه میزبان تنی چند از خیرین شهرستان میانه بود.این بازدید به منظور آشنایی با نحوه ی شکل گیری و فعالیت روزبه انجام گرفت .بازدیدکنندگان در صدد تشکیل موسسه ای  مشابه موسسه خیریه روزبه در شهرستان میانه هستند .در این بازدید، خانم دکتر جمالی مدیر عامل موسسه  توضیحات جامعی را در رابطه با تاریخچه شکل گیری و گسترش فعالیتهای موسسه ، ضوابط پذیرش مددجو و تلاش همه جانبه این موسسه برای ارزش آفرینی و توانمندسازی جامعه هدف   ارائه دادند.

تاریخ انتشار: 1395/10/12