مشاهده خبر
بازدید معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موسسه خیریه روزبه
بازدید معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موسسه خیریه روزبه
 
موسسه ی خیریه ی روزبه بار دیگر افتخار میزبانی مدیران ارشد و مسئولین کشوری و استانی را داشت.
در این بازدید دکتر منصوری،معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به همراه دکتر غریوی، مدیر عامل محترم اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان میهمان موسسه خیریه روزبه بودند. 
توجه به پتانسیل های نهفته در مراکز کارآفرینی اجتماعی، ساماندهی وضعیت زنان بی سرپرست و بدسرپرست با اتکا به توانمندی های خودشان و گستره ی خدماتی که تا به امروز توسط موسسه ی خیریه روزبه به این عزیزان ارائه شده است از جمله موضوعاتی بود که در این بازدید مورد توجه و تبادل نظر قرار گرفت. 
 
تاریخ انتشار: 1395/10/12