مشاهده خبر
بازدید معاون محترم برنامه ریزی استاندار  زنجان به همراه جمعی از مدیران و مسئولین استان از پروژه «مرکز مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار موسسه خیریه روزبه»
صبح امروز سه شنبه مورخ 95/8/11 آقای دکتر عصفوری فعالیتهای موسسه خیریه روزبه را در جهت توسعه ، موثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت روحیه تعاون ارزیابی کرد. #روابط_عمومی_مؤسسه_خیریه_روزبه
تاریخ انتشار: 1395/08/11