مشاهده خبر
بازدید معاون امور زنان سازمان امور اراضی کشور ، مشاور امور بانوان سازمان تعاون روستایی( دفتر توسعه و آموزش تعاون )و هیئت همراه ایشان از موسسه ی خیریه ی روزبه
ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۱ مهر ۹۵ موسسه ی خیریه ی روزبه میزبان جمعی از مسئولین سازمان امور اراضی-وزارت جهاد کشاورزی کشور و استان بود. این بازدید به منظور آشنایی بیشتر با چگونگی فعالیت زنان سرپرست خانوار در موسسه ی خیریه ی روزبه و ایجاد تعامل بین بخشی میان روزبه و آن سازمان صورت گرفت. با توجه به حضور معاون امور زنان سازمان امور اراضی در این بازدید، توجه ویژه ی ایشان به اولویت واگذاری زمین های کشاورزی به زنان سرپرست خانوار، گسترش آموزش و خودکفایی زنان سرپرست خانوار از محورهای گفتگو در این بازدید بود. همچنین دکتر جمالی-مدیرعامل موسسه خیریه روزبه با شرح مسائل و دغدغه های زنان سرپرست خانوار و عملکرد روزبه برای رفع موانع زندگی این افراد و تلاش برای ایجاد تمرکز و آرامش در هنگام آموزش، چگونگی رسیدن روزبه به این مرحله و برنامه های پیش روی آن، توضیحات جامعی ارائه دادند که مورد توجه میهمانان قرار گرفت. ضمناََ از جمله مسائل عنوان شده در این جلسه که می تواند مورد توجه باشد، اعلام آمادگی برای برگزاری کلاس در ۲۵۰ عنوان رشته ی کشاورزی به صورت رایگان برای زنان سرپرست خانوار در زنجان است. تمایل به همکاری و تعامل بین خیریه و اداره ی اراضی کشاورزی با تمرکز بر اولویت واگزاری زمین های کشاورزی به زنان سرپرست خانوار و کمک با ارتقاء سطح زندگی این افراد، اعلام آمادگی برای جذب سفارشات مختلف در زمینه هایی که خیریه فعال است برای کمک به تامین امکانات آموزشی زنان سرپرست خانوار مهمترین عناوین این گفت و گو بودند که می توانند در آینده ی نزدیک منجر به خودکفایی تعداد قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار باشند.
تاریخ انتشار: 1395/07/11