مشاهده خبر
اهداي لوازم تحرير به كودكان روزبه
مگر برای عشق ورزیدن می توان قیمت گذاشت؟ کودکان تحت پوشش مؤسسه ی خیریه ی روزبه، دیروز با لبخندی به زیباییِ عشق به خانه هایشان رفتند. لبخندی که بعد از گذراندن یک روز شاد در کنار هم و هدیه گرفتن بسته های لوازم تحریر روزبه بر لبانشان نقش بست. تمامی بسته های لوازم تحریر، اهدایی همیاران و خیّرین عزیزی بود که هر کدام به قدر وسع خویش در این کار خیر شریک شدند. اعضای واحد فرهنگی و حمایت تحصیلی مؤسسه ی خیریه روزبه مسئولیت جمع آوری و اهدای این بسته ها را به عهده داشتند. بدون تردید اجرِ بخشیدن این شادی به کودکان روزبهی و مادرانشان که با اشک شوق آنها را به خانه می بردند، به زندگی هر کدام از افرادی که نقشی در این کار خیر داشته اند برکت خواهد بخشید. تعداد بسته های لوازم تحریر اهدایی به فرزندان روزبه با توجه به اینکه هنوز تعدادی از افراد پکیج خود را دریافت نکرده اند هنوز از طرف واحد فرهنگی مؤسسه اعلام نشده است. به محض محاسبه، تعداد و قیمت بسته های اهدایی به شما عزیزان اعلام خواهد شد. با امید آنکه بتوانیم در سالهای بعد با همراهی و مهر شما عزیزان کودکان بیشتری را شاد کنیم و هر روزمان به لطف لبخندهای این عزیزان پربرکت و زیبا شود.
تاریخ انتشار: 1395/06/25