مشاهده خبر
پاکسازی محوطه ی اطراف ساختمان جدید روزبه توسط بانوان همیار
امروز صبح تعدادی از بانوان خیّر و همیار مؤسسه ی خیریه ی روزبه به همراه مدیرعامل این مؤسسه-خانم دکتر جمالی، طی یک حرکت خودجوش به جمع آوری کیسه های نایلونی رها شده در اطراف محل ساخت بنای جدید این خیریه، واقع در منطقه ی پونک زنجان پرداختند. این برنامه با هدف پاکسازی منطقه از زباله های نایلونی و تحقق شعار عمل کردن به جای حرف زدن، برگزار شد. دیدن چهره ی زمین های بایری که در اطراف مناطق شهری لبریز از زباله و کیسه های نایلونی است، بدون تردید برای هیچ کس خوشایند نیست. پس آنچه اهمیت دارد تلاش برای حفظ محیط زیست نه تنها با آلوده نساختن آن بلکه کمک به پاکسازی و احیای دوباره ی زمینی است که نعمت بی دریغ خداوند متعال می باشد. افرادی که امروز برای پاکسازی بخشی از منطقه ی پونک داوطلب شده بودند نشان دادند که تنها در حرف مدافع محیط زیست نبوده و برای نجات آن از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. امید به آنکه روزی همه ی ما یک سرباز مدافع طبیعت و محیط زیست باشیم.
تاریخ انتشار: 1395/06/11