مشاهده خبر
دريافت پروانه فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در سطح ملي توسط خيريه روزبه
پس از تلاش و پیگیری های مدیرعامل و همیاران روزبه و مساعدت و همکاری کارشناسان محترم اداره ی سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور، مؤسسه ی خیریه روزبه موفق به اخذ پروانه ی فعالیت در سطح ملی شد. به گفته ی کارشناسان اداره ی سازمانهای مردم نهاد، مؤسسه ی خیریه ی روزبه اولین مجموعه ی خیریه است که با هدف توانمندسازی زنان موفق به اخذ مجوز فعالیت در سطح ملی شده است. این مجوز نقش بسزایی در گسترش فعالیت های این مؤسسه و خدمت رسانی بهتر به جامعه ی هدف آن خواهد داشت.
تاریخ انتشار: 1395/05/17