مشاهده خبر
برپايي سومين كمپين همياران محيط زيست موسسه خيريه روزبه در روز جهاني بدون پلاستيك
روز 21 تیر ماه به عنوان روز جهانی بدون پلاستیک یا روز بدون کیسه های نایلونی نام گذاری شده است. مؤسسه ی خیریه ی روزبه، امسال برای دومین سال میزبان دوستداران محیط زیست بود .کمپین همیاران محیط زیست امسال با عنوان "پلاستیک آری یانه؟" برگزار شد. در این کمپین که دارای بخش های مختلفی بود، طرح های محیط زیستی ارائه و تشریح شد. اهمیت نقش آموزش، اصلاح شیوه زندگی و فرهنگ سازی با هدف کاهش مصرف پالاستیک،از جمله مواردی بود که صاحبنظران شرکت کننده در همایش اتفاق نظر داشتند.  این همایش با برنامه ی ویژه ی آموزش کودکان آغاز شد. نمایش عروسکی استفاده ی بهینه از آب و حفظ محیط زیست، دورهمی سرگرم کننده و آموزشی کودکان که با همکاری مجموعه ی لگو شهرستان زنجان برگزار شد از جمله بخش های ویژه کودکان در این گردهمایی بود. از سوی دیگر برپایی پنل های گفتگو میان افراد متخصص در زمینه ی محیط زیست و مردم، ارائه ی پیشنهادهای قابل اجرا در محیط شهر زنجان برای استفاده ی کمتر از کاغذ و پلاستیک، جداسازی زباله های تر و خشک، حفاظت از محیط های شهری و کوهستانی از جمله مباحث مطرح شده دراین کمپین بود. همچنین استفاده از ظرفیت NGO ها و سازمان های مردم نهاد، توجه به تجربیات و توانمندی افراد و گروه های مختلف از موارد مورد توجه مسئولین استانی حاضر در این جلسه بود. کمپین همیاران محیط زیست مؤسسه خیریه روزبه را می توان نمونه ی بارزی از توجه به ظرفیتهای سمنها، مشارکت شهروندی و حضور مشتاقانه ی افراد دغدغه مند در زمینه ی محیط زیست به شمار آورد. سپاس بیکران داریم از تک تک افرادی که در شکل گیری این همایش با ما همراه شدند و امیدواریم بتوانیم با طرح ها و برنامه های ارائه شده فردای بهتری را برای سرزمینمان رقم بزنیم. #روابط_عمومی_مؤسسه_خیریه_روزبه
تاریخ انتشار: 1395/04/21