مشاهده خبر
بازديد معاونت اشتغال بهزيستي خراسان شمالي از روزبه
ظهر امروز مورخ 29 اردیبهشت 95، گروهی از اعضای فعال بهزیستی زنجان به اتفاق معاونت اشتغال بهزیستی خراسان شمالی میهمان موسسه ی خیریه ی روزبه بودند. ایشان طی این بازدید با مدل کارآفرینی اجتماعی در موسسه خیریه روزبه آشنا شده و این شیوه از حمایت و کمک رسانی را منحصر به فرد خواندند. خانم دکتر جمالی_مدیر عامل موسسه نیز همچون همیشه با سعه ی صدر در خصوص گستره ی فعالیت های موسسه و شرایط افراد تحت پوشش توضیحات جامعی را ارائه دادند. پس از مشاهده ی بخش های مختلف موسسه میهمانان اذعان داشتند که آنچه در روزبه اتفاق می افتد یکی از بهترین شیوه های ممکن در راستای بهبود شرایط اجتماعی، تولید سالم و رفع نیازهای زنان سرپرست خانوار است.
تاریخ انتشار: 1395/02/29